บริการนำเข้าสินค้าจาก ยุโรป อเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี หรืออื่นๆมาไทย ผ่านฮ่องกง

 GEALTONOPH นำเข้าสินค้าทุกประเทศผ่านฮ่องกง

ฮ่องกงยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คุณไม่ต้องวุ่นวายในการทำ tax refund เพราะที่นี่ปลอดภาษีทั้งเกาะ

บทความจากนักท่องเที่ยว   ที่ไปเที่ยวฮ่องกง  กัน    นักธุรกิจหลายคน  ใช้วิธีนำสินค้าจากยุโรป  และอเมริกา  อังกฤษ     มาพักที่ฮ่องกง  และ นำเข้ามายังประเทศต่างๆในเอเซีย

GEALTONOPH  มีบริการนำเข้า จากฮ่องกงมาไทย ในอัตราที่คิดเป็น  กิโลกรัม

ท่านสามรถนำสินค้าจากประเทศ ในแถบตะวันตก มาเพื่อธุรกจของท่านได้อย่างสบาย

บริการที่ส่งฮ่อง  นำรถไปรับสินค้าทีโกดังสินค้า(อัตราค่าบริการสอบถาม)

บริการนำเข้าจากฮ่องกงมาไทย     gealtonoph